Ekolojik ayak izi nasıl hesaplanır.

Ekolojik ayak izi, gezegen düzeyinde tüketilen biyolojik üretken alan

miktarını, atıklarının yok edilmesi için gereken, kara ve su alanlarının

büyüklüğünü, ülkelerin, kentlerin, ailelerin ya da bireylerin ne kadar biyolojik

üretken alan kullandıklarını ve gelecekte ihtiyaçları olan gezegen sayısını

gösteren niceliksel bir hesaplama tekniğidir

Ekolojik ayak izi hesaplamaları yapılırken, iki temel dayanaktan yola

çıkılmaktadır: Birincisi; tüketilen kaynakların ve üretilen atıkların

izlenebilmesi, ikincisi ise; gereksinimlerin üretimi ve atıkların yok edilmesi

için gereken biyolojik üretken alanın ölçülebilmesidir. Bu dayanaklardan yola

çıkarak ulaşılan ekolojik ayak izleri, bireylerin üretim ve tüketim ekseninde

ne kadar biyolojik üretken alan kullandığını göstermektedir.

Ekolojik ayak izi ulusal ölçek hesaplama formülü:

Ekolojik Ayak İzi (ha) = Tüketim x Üretim Alanı x Nüfus

 

Ekolojik ayak izi hesabı, ülkeler, bireyler, kentler, köyler, işyerleri,

kurumlar gibi birçok veriyi birbirleriyle kıyaslama olanağını sağlamaktadır.

Örneğin, bireysel ayak izinin büyüklüğü, ülke ortalamasının altındaysa

bireyin doğal kaynaklar üzerinde bir baskı oluşturmadığı; tersi durumdaysa

doğal değerlerin tüketildiği düşünülmektedir

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !